Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 maart 2018

Nieuwbouw of verhuizing Cornelia

D66 wil inwoners betrekken bij verhuizing en nieuwbouw Cornelia

Het bestuur van Allévo heeft plannen om verpleeghuis Cornelia te vernieuwen. Het plan omvat een grondruil met de gemeente. Het plan is om naast de Brede School op de voormalige korfbal- en hockeyvelden een nieuw verpleeghuis met meer dan 100 zelfstandige units te realiseren. Het voordeel is  dat de bestaande bewoners maar één keer hoeven te verhuizen. De huidige locatie komt dan vrij. Het is nog niet duidelijk wat de gemeente hier  mee wil doen.

Betrokkenheid toekomstige bewoners

De nieuwe Cornelia wordt gebouwd met gemeenschapsgeld, met premies die we met elkaar opbrengen. De nieuwe Cornelia wordt gebouwd voor ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen (combinatie wonen met zorg). Kwetsbare mensen dus in de laatste fase van hun leven. Een dergelijke voorziening heeft een afschrijftermijn van 40 a 50 jaar. De inwoners op Schouwen-Duiveland van 40 jaar of ouder zijn dus de toekomstige gebruikers.

D66 vindt dat zij (wij dus) daar dus ook wat over te zeggen moeten hebben. D66 vindt dat de gemeente de directie hierop mag en kan aanspreken, om ervoor te zorgen dat wij als inwoners én toekomstige gebruikers beter betrokken worden bij de planvorming en niet alleen de omwonenden.

Bekijk en doe mee aan onze poll hierover op Facebook

 

We vinden  het  goed om met elkaar verschillende alternatieven af te wegen. Wat past nu het beste bij een uitgestrekte gemeente als de onze: een centrale locatie in Zierikzee met meer dan 100 plaatsen of wat meer kleinschalig verspreid over het eiland, bijvoorbeeld 4 locaties met 25 plaatsen, of zijn er nog andere mogelijkheden te bedenken.

We zien dat met meer kleinschalige varianten goede ervaringen elders in Zeeland zijn opgedaan en vragen ons dus af of dat dan hier ook een beter alternatief zou zijn, immers bij een spreiding hebben gebruikers meer keuzes dichter bij hun oorspronkelijke woonplek.

We zouden graag zien dat daar in de openbaarheid, op een laagdrempelige manier het gesprek over kan worden gevoerd.

 

Samenwerken

D66 vindt het  belangrijk dat plannen voor voorzieningen, zoals de nieuwe Cornelia, samen met de inwoners worden gemaakt. En dan gaat het dus niet alleen om de locatie. Pas als je het met elkaar eens bent over de manier waarop je de zorg voor kwetsbare ouderen op het eiland wil organiseren, kom je aan de vraag toe welke locatie dan het meest geschikt is. En dus niet andersom.